Thùng chở hàng trung 04

Giá: Liên hệ

Đơn vị              Cái

Kích thước       500 x 480 x 500 mm

Qui cách           1 Cái/Kiện

Nguyên liệu      Composite

Màu sắc            Xanh dương, đỏ, lá, vàng