Thùng chở hàng đại 03

Giá: Liên hệ

Đơn vị              Cái

Kích thước       750 x 600 x 600 mm

Qui cách           1 Cái/Kiện

Nguyên liệu      Composite

Màu sắc            Xanh dương, đỏ, lá, vàng