Thùng chở hàng trung 02

Giá: Liên hệ

Đơn vị              Cái

Kích thước       600 x 520 x 500 mm

Qui cách           1 Cái/Kiện

Nguyên liệu      Composite

Màu sắc            Xanh dương, đỏ, lá, vàng