Sóng lưới lớn

Giá: Liên hệ

Đơn vị              Cái

Kích thước       550 x 365 x 110 mm

Qui cách           50 Cái/Kiện

Nguyên liệu      PP

Màu sắc            Xanh dương, đỏ, lá, vàng

Sản phẩm cùng loại

Sóng hở 8 bánh xe

Giá: Liên hệ

Cần xé đan

Giá: Liên hệ

Sóng chữ nhật

Giá: Liên hệ

Sóng tôm

Giá: Liên hệ

Sóng lưới nhỏ

Giá: Liên hệ

Sóng mực

Giá: Liên hệ

Sóng cá

Giá: Liên hệ

Sóng trái cây 3T1

Giá: Liên hệ

Sóng trái cây 2T8

Giá: Liên hệ

Sóng trái cây

Giá: Liên hệ

Sóng hở 5T4

Giá: Liên hệ

Sóng hở 4T5

Giá: Liên hệ

Sóng hở 3T9

Giá: Liên hệ

Sóng hở 3T1

Giá: Liên hệ

Sóng hở 2T5

Giá: Liên hệ