Sóng hở 26 bánh xe

Giá: Liên hệ

Đơn vị              Cái

Kích thước       1186 x 886 x 668 mm

Qui cách          1 Cái/Kiện

Nguyên liệu      HDPE

Màu sắc            Xanh dương, đỏ, lá, vàng

Sản phẩm cùng loại

Sóng hở 8 bánh xe

Giá: Liên hệ

Cần xé đan

Giá: Liên hệ

Sóng chữ nhật

Giá: Liên hệ

Sóng tôm

Giá: Liên hệ

Sóng lưới lớn

Giá: Liên hệ

Sóng lưới nhỏ

Giá: Liên hệ

Sóng mực

Giá: Liên hệ

Sóng cá

Giá: Liên hệ

Sóng trái cây 3T1

Giá: Liên hệ

Sóng trái cây 2T8

Giá: Liên hệ

Sóng trái cây

Giá: Liên hệ

Sóng hở 5T4

Giá: Liên hệ

Sóng hở 4T5

Giá: Liên hệ

Sóng hở 3T9

Giá: Liên hệ

Sóng hở 3T1

Giá: Liên hệ

Sóng hở 2T5

Giá: Liên hệ