Thùng rác đạp

Giá: Liên hệ

Đơn vị                         Cái

Kích thước nhí 4L       170 x 170 x 210 mm

Kích thước nhỏ 7L       250 x 235 x 295 mm

Kích thước trung 12L   305 x 260 x 360 

Kích thước lớn 20l       345 x 340 x 440 mm

Qui cách                       4 Cái/Kiện

Nguyên liệu                  PP

Màu sắc                       Xanh dương, kem, lá, bã đậu, vàng