Thùng đá 130L

Giá: Liên hệ

Đơn vị              Cái

Kích thước       800 x 540 x 520 mm

Qui cách          1 Cái/Kiện

Nguyên liệu      PP, PU

Màu sắc            Xanh dương, đỏ