Thùng 20L 2 tầng

Giá: Liên hệ

Đơn vị              Cái

Kích thước       φ315 x 365(H) mm

Qui cách           25 Cái/Kiện

Nguyên liệu      PP

Màu sắc            Trắng

Sản phẩm cùng loại

Thùng 20L nắp rót

Giá: Liên hệ

Thùng 20L

Giá: Liên hệ

Thùng 10L

Giá: Liên hệ

Thùng 5L

Giá: Liên hệ

Can 30L

Giá: Liên hệ

Can 25L

Giá: Liên hệ

Can 20L tròn

Giá: Liên hệ

Can 20L vuông

Giá: Liên hệ

Can 10L

Giá: Liên hệ

Can 5L vuông

Giá: Liên hệ

Can 5l tròn

Giá: Liên hệ

Can 1L vuông

Giá: Liên hệ

Can 1L tròn

Giá: Liên hệ

Can 500ml

Giá: Liên hệ