Sóng bít lớn

Giá: Liên hệ

Đơn vị              Cái

Kích thước       550 x 365 x 110 mm

Qui cách           50 Cái/Kiện

Nguyên liệu      PP

Màu sắc            Xanh dương, đỏ, lá, vàng