Sóng bít 4T5

Giá: Liên hệ

Đơn vị            Cái

Kích thước     780 x 500 x 430 mm

Qui cách        1 Cái/Kiện

Nguyên liệu    HDPE

Màu sắc          Xanh dương, đỏ, lá, vàng, trong