Sóng bít 1T5

Giá: Liên hệ

Đơn vị              Cái

Kích thước       620 x 420 x 150 mm

Qui cách          1 Cái/Kiện

Nguyên liệu      HDPE

Màu sắc            Xanh dương, đỏ, lá, vàng