Pallet nhựa 1289

Giá: Liên hệ

Đơn vị                       Cái

Kích thước                1200 x 1000 x 150 mm

Số đường nâng         4

Tải trọng tĩnh             5000 kg

Tải trọng động           1500 kg

Số mặt sử dụng               2

Qui cách                    1 Cái/Kiện

Nguyên liệu                HDPE

Màu sắc                     Xanh dương, đỏ, lá, vàng