Pallet gỗ mặt bít

Giá: Liên hệ

Đơn vị            Cái

Kích thước     Đa dạng

Nguyên liệu    Gỗ thông, gỗ dầu, gỗ ép

Màu sắc         Vàng gỗ

Sản phẩm cùng loại

Thùng gỗ

Giá: Liên hệ