Khay linh kiện cao

Giá: Liên hệ

Đơn vị              Cái

Kích thước       214 x 347 x 205 mm

Qui cách           10 Cái/Kiện

Nguyên liệu      PP

Màu sắc            Xanh dương

Sản phẩm cùng loại

Khay linh kiện FLC

Giá: Liên hệ

Khay linh kiện FLB

Giá: Liên hệ

Khay linh kiện FLA

Giá: Liên hệ

Khay linh kiện DT4

Giá: Liên hệ

Khay linh kiện DT3

Giá: Liên hệ

Khay linh kiện DT2

Giá: Liên hệ

Khay linh kiện DT1

Giá: Liên hệ

Khay linh kiện A9

Giá: Liên hệ

Khay linh kiện A8

Giá: Liên hệ

Khay linh kiện A6

Giá: Liên hệ

Khay linh kiện A5

Giá: Liên hệ