Cần xé đan

Giá: Liên hệ

Đơn vị              Cái

Kích thước nhỏ       607 x Ø 550 x 480 mm

Kích thước trung     702 x Ø 675 x 543 mm

Kích thước lớn        764 x Ø 710 x 645 mm

Qui cách           5 Cái/Kiện

Nguyên liệu      HDPE

Màu sắc            Xanh dương, đỏ, lá, vàng

Sản phẩm cùng loại

Rổ xoài 32kg

Giá: Liên hệ

Rổ nhãn 10kg

Giá: Liên hệ

Rổ sầu riêng

Giá: Liên hệ

Rổ ớt 17kg

Giá: Liên hệ

Rổ vải

Giá: Liên hệ

Rổ ớt 7kg

Giá: Liên hệ

Sóng chữ nhật

Giá: Liên hệ

Sóng trái cây 3T1

Giá: Liên hệ

Sóng trái cây 2T8

Giá: Liên hệ

Sóng tôm

Giá: Liên hệ

Sóng mực

Giá: Liên hệ

Sóng cá

Giá: Liên hệ

Sóng bội tròn 5T2

Giá: Liên hệ

Sóng bội tròn 4T7

Giá: Liên hệ

Sóng bội 4T7

Giá: Liên hệ